-

 ROOSTER PERSOONLIJK BEGELEIDERS 

huidige rooster komt binnenkort

Persoonlijke begeleiding

Huisbezoeken beperken we tot een minimum. In plaats daarvan kiezen we voor een wandeling of (beeld)bellen. Begeleiders houden vinger aan de pols hoe het met iedereen gaat door extra contactmomenten af te spreken. We werken vaker vanuit huis of met aangepaste roosters maar zijn goed bereikbaar en flexibel inzetbaar zodat we in kunnen blijven spelen op de begeleidingsbehoeften.

Dagbesteding

De activiteiten op dinsdag en donderdag middag gaan door maar buiten en op individuele afspraak via de begeleiding.

Dit geldt ook voor het sporten met Keone op woensdag van 14.00 - 17.00 (06-39005978) en Bryan op vrijdag van 13.30-16.30 (06-29185641). Iedereen kan zich hiervoor aanmelden.

Richtlijnen Corona

Alle medewerkers volgen het beleid van Cordaan in lijn met de richtlijnen van het kabinet, RIVM en GGD.