-

Een psychose is een verstoorde waarneming van de werkelijkheid. Fantasie en werkelijkheid kunnen door elkaar lopen. De symptomen kunnen echter van persoon tot persoon verschillen. Bijvoorbeeld het horen van stemmen, dwang- of paranoïde gedachten, wanen, achterdocht, stemmingswisselingen (manisch en/of depressief), weinig energie, moeite met concentreren of leren, etc.

Klik hier voor meer informatie.