-

De Kraaipan Oase is een ambulante woonvoorziening voor mensen met een kwetsbaarheid voor psychose. Deze woonvoorziening is ontwikkeld door familie die deze ook bestuurt en grotendeels zelf belast is met de uitvoering.

In samenwerking met 4 Amsterdamse woningcorporaties (Ymere, Rochdale, Stadgenoot en Eigen Haard) worden zelfstandige woningen verhuurd aan de bewoners.

Boven de gemeenschappelijke ruimte aan de Kraaipanstraat in Amsterdam-Oost zijn 10 woningen, de overige 25 woningen bevinden zich op loopafstand van de gemeenschappelijke ruimte. Daarnaast maken nog 3 mensen die in de Transvaalbuurt wonen (maar geen woning van de Kraaipan Oase hebben) gebruik van de begeleiding en de diensten die de Kraaipan Oase biedt.

De sociale contacten en activiteiten dragen bij aan het herstel en welzijn van de bewoners. Dit blijkt onder andere uit de sterke daling van het aantal opnames in psychiatrische instellingen van mensen die in de Kraaipan Oase wonen.